Monthly Archives: August 2017

Luyện tập quá sức

Dù những cua-rơ sở hữu bằng máy đo nhịp tim, đo công hay chỉ là bản năng bình thường để kiểm soát tập dượt hay không thì họ vẫn sở hữu nguy cơ tập tành quá sức. “Không phải tôi”, … Continue reading

Posted in Kinh nghiệm | Leave a comment